Lepsze zycie

Brakuje ci motywacji? Misja może być twoim drogowskazem i motywatorem

W historii ludzkości zawsze znajdujemy inspirujące opowieści o nieustraszonych ludziach, którzy pokonują granice i dokonują niezwykłych wyczynów. Jednym z takich niezwykłych momentów był rok 1926, kiedy Gertrude Caroline Ederle, nieustraszona pływaczka, jako pierwsza kobieta przepłynęła kanał La Manche. Ta wyjątkowa podróż nie była łatwa, ale to, co ją wyróżniało, to nie tylko triumf, ale także nauka z niepowodzenia z pierwszej próby.

Ederle podjęła się tej ekstremalnej wyprawy już po raz drugi. Jej pierwsza próba, która miała miejsce rok wcześniej, zakończyła się fiaskiem. Nie zraziła się jednak niepowodzeniem, ale zdecydowanie postanowiła wyciągnąć z niego naukę i przygotować się jeszcze lepiej do kolejnej próby. Jej historia jest nie tylko inspirująca, ale także pełna cennych lekcji, które można zastosować w życiu i biznesie, szczególnie w kontekście budowania misji.

Oficjalne źródła mówią, że pierwsza próba Ederle zakończyła się fiaskiem z powodu kłótni z trenerem. Ederle została zdyskwalifikowana, gdy jej trener sądził, że się topi. Tymczasem według zeznań Ederle oraz innych naocznych świadków ona nie topiła się, a jedynie odpoczywała na wodzie, unosząc się na niej twarzą w dół. Mówi się też o tym, że Gertrude we mgle nie widziała dokąd płynie, nie widziała brzegu, nie widziała swojego celu. Z tego powodu zdecydowała się na oszczędzanie sił, bo sądziła, że jeszcze ma przed sobą daleką drogę.

Misja naszym drogowskazem

Na podstawie tej historii chcę pokazać czym jest misja. Misja jest naszym drogowskazem. Trudno jest ją napisać, ale warto ją mieć. Nie tylko w pracy, w zespołach, ale też w swoim życiu osobistym. Dobrze zarządzany zespół ma i zna swoją misję.

Podobnie jak Ederle, budując misję, niezbędne są wytrwałość i determinacja. Niepowodzenia mogą się zdarzyć, ale kluczowe jest podjęcie decyzji, aby nie zrażać się nimi. Ederle nie tylko nie poddała się po nieudanej próbie, ale była zdeterminowana osiągnąć swój cel, co doprowadziło ją do niezapomnianego sukcesu.

Misja w biznesie

Misja to fundament zespołu, opisujący jego cel istnienia, wartości i priorytety. Misja odpowiada na pytanie „Dlaczego istniejemy?” i odzwierciedla tożsamość zespołu. To narzędzie definiujące cel, które motywuje i jednoczy członków zespołu w dążeniu do wspólnych celów.

Ederle zrozumiała, że porażka z pierwszej próby nie była końcem, ale szansą na naukę. Tak samo w biznesie czy w życiu osobistym, warto dokładnie przeanalizować niepowodzenia, zidentyfikować przyczyny i wyciągnąć wnioski. To, co wydaje się klęską, może być cenną lekcją, która przyda się w przyszłych wyzwaniach. Jak zatem budować misję zespołu?

 • Zbieraj informacje: rozmawiaj z członkami zespołu, aby zrozumieć ich perspektywy, wartości i cele. To umożliwi stworzenie misji, która jest zgodna z wartościami każdej osoby z zespołu.
 • Angażuj zespół: włącz członków zespołu do procesu tworzenia misji. Zaangażowanie w tworzenie misji zwiększa zrozumienie i akceptację celów organizacji.
 • Określ priorytety: sprecyzuj z zespołem wartości, które są dla niego kluczowe; ustal co jest najważniejsze dla zespołu? Jakie cele są kluczowe?

Przed drugą próbą przepłynięcia kanału La Manche, Ederle realistycznie oceniła swoje umiejętności, przygotowanie i strategię. Podobnie, budując misję, ważne jest ustanowienie realistycznych celów i stworzenie spójnego planu działania. To pozwala unikać niepotrzebnych trudności i lepiej przygotować się do osiągnięcia zamierzonego celu.

Najważniejsze cechy misji:

 • jest możliwa do zrealizowania
 • jest na tyle ogólna, by nie generowała ograniczeń w momencie zmian
 • jest zrozumiała dla każdego pracownika
 • wskazuje sposób postępowania.

Jak określić swoją misję?

Proces tworzenia misji bywa, że jest bardzo trudny. Mam dla ciebie kilka pytań, które pozwolą ci wystartować z tym zadaniem.

Odpowiedz sobie na nie wspólnie z zespołem, myśl pytaniami:

 • Kim jesteśmy?
 • Jacy jesteśmy?
 • Jakie są nasze główne cele?
 • Dlaczego nasza praca ma sens?
 • Jakimi wartościami się kierujemy?
 • Jaką wartość dostarczamy otoczeniu?
 • Jaką wartość dostarczamy naszym klientom?
 • Jaką wartość dostarczamy naszym współpracownikom?
 • Jakie oraz czyje potrzeby zaspokajamy?
 • Jaki jest sens naszego istnienia?
 • Co nas wyróżnia?

Podobnie jak Ederle tak i ty potrzebujesz solidnego wsparcia zespołu. W biznesie czy w życiu osobistym również kluczowe jest otoczenie się ludźmi, którzy wspierają nasze cele i potrafią dostarczyć wsparcia w trudnych chwilach. Zespół, który działa jak jedność, ma większą szansę na osiągnięcie wspólnych celów.

Wyjaśnij, wdrażaj, aktualizuj

Po sformułowaniu misji zorganizuj kampanię komunikacyjną, aby przedstawić ją członkom zespołu. Wyjaśnij, jak misja wpływa na ich codzienną pracę i dlaczego jest istotna.

Wdrażaj misję w praktyce. Regularnie monitoruj postępy i dostosowuj misję, jeśli zachodzi taka potrzeba. Oceniaj, czy misja jest nadal zgodna z celami zespołu. Zbieraj opinie i mierz wyniki. Pamiętaj – zmiany w organizacji, otoczeniu biznesowym lub samym zespole mogą wymagać aktualizacji misji.

Misja powinna być źródłem inspiracji i motywacji. Podkreśl, jakie znaczenie ma praca każdego członka zespołu dla osiągnięcia wspólnego celu.

Świętuj osiągnięcia związane z misją. To wzmacnia związki w zespole i utrwala przekonanie, że praca ma wartość.

Wzór

Gertrude Caroline Ederle to nie tylko bohaterka sportowa, ale także wzór do naśladowania, jeśli chodzi o dążenie do celów. Jej historia przypomina nam, że niepowodzenia są częścią drogi do sukcesu, a prawdziwa siła tkwi w determinacji, analizie własnych działań i zdolności do uczenia się na własnych błędach.

Misja stanowi silny motywator. Kiedy jesteś świadomy swojego celu i znasz powód, dla którego podejmujesz określone działania, łatwiej utrzymać wysoki poziom motywacji, nawet w trudnych chwilach.

Agnieszka Bonetyńska
Psycholog biznesu, menedżer zespołu w organizacji finansowej. Wykładowca, między innymi na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa, z zakresu psychologii wywierania wpływu, psychologii ekonomicznej, psychologii sprzedaży, psychologii emocji i motywacji. Promotor prac licencjackich i magisterskich.

Dodaj komentarz