Miasto

EPL dla Ziemi

Grupa Europejskiej Partii Ludowej podejmuje liczne działania w Parlamencie Europejskim w ramach walki ze zmianami klimatu.

Już od lat obserwujemy na świecie skutki globalnego ocieplenia. Aby ograniczyć negatywne skutki zmian klimatycznych Europa prowadzi liczne działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Jako Grupa Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim dążymy do osiągnięcia ambitnego celu porozumienia paryskiego, czyli ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do poziomu wynoszącego znacznie mniej niż dwa stopnie Celsjusza ponad temperaturę, jaka panowała przed rewolucją przemysłową.

W związku z tym potrzebna jest strategia redukcji emisji gazów cieplarnianych, która uwzględni ambitne dążenia, ale też konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw. Cele klimatyczne koncentrują się na ograniczaniu emisji z przemysłu poprzez system ETS – system handlu uprawnieniami do emisji, który umożliwia przedsiębiorstwom efektywne pod względem kosztów ograniczenie emisji. W najbliższej przyszłości bardziej rygorystycznym limitom emisji będą podlegać także samoloty oraz nowe samochody osobowe i dostawcze.

Agresja Rosji w Ukrainie pokazała konieczność poczynienia jeszcze bardziej zdecydowanych kroków w celu przekształcenia europejskiej polityki energetycznej. Dywersyfikacja europejskich dostaw gazu ziemnego wraz z przyspieszeniem rozbudowy infrastruktury OZE, to niezbędne działania, które należy podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Europejczykom.

Jako Grupa Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim uważamy, że należy poprawić efektywność energetyczną, ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i promować inwestycje w czyste technologie. Aby pomóc państwom członkowskim wprowadzić zmiany na rzecz klimatu skonstruowano fundusz wpierania inwestycji – NEXT GENERATION. Żeby Polska mogła dostać te środki, rząd musi spełnić kamienie milowe do których zobowiązał się w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Kolejnym poważnym problemem w zakresie ochrony środowiska, ale i dbania o zdrowie Europejczyków, jest nadmiar plastikowych śmieci. Jako Grupa Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim jesteśmy zdania, że zastąpienie jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych innowacyjnymi produktami alternatywnymi i produktami wielokrotnego użytku będzie nie tylko dobre dla naszej planety, ale stanowi też okazję do rozwoju gospodarczego. Należy także podkreślić rolę upowszechniania korzystnych działań recyklingowych i propagowania idei less waste. Szczególnie należy edukować młode pokolenie, które wychowało się w czasie silnego konsumpcjonizmu.

Jarosław Duda

 

Konkurs ekologiczny „Włącz myślenie! Nie marnuj!”

Drodzy uczniowie szkół ponadpodstawowych województw dolnośląskiego i opolskiego, jako poseł do Parlamentu Europejskiego chciałbym zaprosić Was do udziału w organizowanym przeze mnie konkursie ekologicznym.

Przedsięwzięcie ma na celu promocję postaw proekologicznych, podniesienie świadomości znaczenia ochrony środowiska i pobudzenie kreatywności w zakresie poszanowania zasobów naturalnych.

W ramach zadania konkursowego należy przygotować projekt w dowolnej formie (opisowej, plastycznej, filmowej, muzycznej), którego celem jest zachęcenie do: redukcji ilości produkowanych śmieci, poszanowania natury, a także zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. W konkursie liczy się kreatywność, zaangażowanie w projekt i przekaz!

Dla najlepszych przewidziałem nagrody rzeczowe, a także możliwość udziału w Forum Inicjatyw Młodzieżowych. Przedstawiciele zwycięskich projektów zostaną zaproszeni do udziału w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Prace należy przesyłać do 15 grudnia br. za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected] ! Więcej informacji na stronie www.jaroslawduda.pl.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Jarosław Duda

Europoseł Jarosław Duda jest członkiem Grupy EPL – Europejskiej Partii Ludowej. Grupa EPL jest największą i najstarszą frakcją w Parlamencie Europejskim. Jest to grupa centroprawicowa, oddana idei tworzenia silniejszej Europy, opartej na obywatelach, bo to ludzie tworzą gospodarkę. Celem grupy jest stworzenie bardziej konkurencyjnej i demokratycznej Europy.

Dodaj komentarz