Korpolife

KODEKS LEM: Lean Effective Management

Ograniczanie strat i redukcja marnotrastwa to podstawy koncepcji „szczupłego” zarządzania przedsiębiorstwem czyli Lean Management. Czy jest ona prosta do wdrożenia i czy naprawdę warto?

Marnotrawstwo i strata
Wydaliśmy zbyt dużą kwotę na prezenty? Kupiliśmy nowe buty, nie oddając lub nie odsprzedając wcześniej podobnych, tego samego koloru? Niepotrzebnie poszliśmy do kina w czwartek, skoro mogliśmy kupić bilet na seans w niższej cenie we wtorek? Weszliśmy do restauracji na naleśnika z bananem, a mogliśmy zrobić to samo danie w domu z partnerką? Wychodzimy z biura na kawę zostawiając zapalone światło w pokoju? Pojechaliśmy na konferencję do innego miasta samochodem, choć mamy dostępną komunikację miejską, a dodatkowo na co dzień mamy zbyt mało czasu na czytanie gazet? Kupujemy zbyt wiele jedzenia i w konsekwencji wyrzucamy wiele? Pracujemy długie lata w jednym miejscu, na tym samym stanowisku, bez zdobywania nowej wiedzy, bez poznawania nowych perspektyw?
Tego typu przykładów mogę wymieniać wiele. Oczywiście każda sytuacja ma wiele różnych czynników współistniejących, różnego rodzaju „za” oraz „przeciw”. I właśnie dlatego konieczne jest indywidualne opracowanie każdego rozwiązania odnoszącego się do ograniczania strat i marnotrawstwa. Jest to szczególnie istotne

Sposób na efektywność
W działalności gospodarczej ważna jest przewaga długoterminowa, a składa się na nią wypracowanie w krótszym czasie unikalnych kompetencji opartych na know-how, doświadczeniu oraz innowacyjnych rozwiązaniach. Wiedzą inicjującą wskazane wyróżniki staje się w ostatnich latach koncepcja Lean Management (LM).
Lean Management definiuje się jako „szczupłe zarządzanie”. Jest to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem polegającą na dostosowaniu go do obowiązujących warunków rynkowych. Głównym celem LM jest przyspieszenie biegu procesów poprzez redukcję strat oraz marnotrawstwa. Wskazane pojęcia są nam znane, prawda? Cóż takiego w ostatnim czasie zmarnowaliśmy?…

Obecnie – gdy wzrasta inflacja – warto zastanowić się nad tym, jakiej straty, jakiego marnotrawstwa możemy uniknąć. Wyjdzie to nam korzyść nie tylko w ujęciu finansowym, materialnym, ale także czasowym oraz emocjonalnym.
Nawiązując do wymienionych wyżej przykładów: zasady Lean Management warto wprowadzić zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym (bądź w odwrotnej kolejności). Rozpoczęcie stosowania metod Lean w przedsiębiorstwie, korporacji, z pewnością można przyśpieszyć zapoczątkowując ten proces utworzeniem efektywnego projektu.

Kodeks LEM
Kodeks LEM to zbór zasad, sposobów ograniczania szkód i marnotrawstwa w twojej firmie. Kodeks tworzą WSZYSCY pracownicy firmy.
Na projekt Kodeksu LEM składają się procesy:
– analiza działalności firmy
– szkolenia, konsulting
– opracowanie projektu LEM na podstawie informacji od pracowników firmy
– opracowanie Kodeksu LEM w wydaniu papierowym oraz online.

Pracownicy przedsiębiorstwa po odbyciu szkolenia z Lean Management, w ciągu miesiąca od ukończonego szkolenia przekazują na przeznaczonych do tego formularzach swoje pomysły na ograniczenie strat i marnotrawstwa w obszarze swojego stanowiska. Na podstawie formularzy przygotowany zostaje raport z pomysłami. Raport przekazywany jest do akceptacji przez kierownictwo wyższego szczebla.
Ważne: pomysły dotyczące prostych czynności, które nie wpływają na łamanie procedur – jak na przykład gaszenie światła w pustym magazynie, wysyłanie informacji o odmowie sprzedaży danych usług do jednego zleceniodawcy jednym listem, wydruk jednej kopi załącznika, który znajduje się w systemie itp. – są możliwe do zastosowania od zaraz. Jednak czynności ograniczające stratę, marnotrawstwo, składające się na procesy określone procedurami akceptowanymi merytorycznie, wymagają wcześniejsze akceptacji kierownictwa / władz firmy. Z tego tytułu na Kodeks LEM składają się pomysły przekazane przez pracowników we wstępnym raporcie, zaakceptowanym odgórnie.

Efekty w kilku perspektywach
Perspektywa wewnętrzna: wdrożenie Kodeksu LEM wpłynie na jakość wykonywanej pracy, co – poprzez terminowość i dokładność – da skutek efektywnego zarządzania klientem. W konsekwencji wykreuje doskonalenie indywidualne oraz zespołowe.

Perspektywa klienta:
dla klienta liczy się czas oraz pieniądz. Dzięki udoskonaleniu pracy z zastosowaniem Kodeksu LEM, produkty/usługi mają dobrą jakość i sprawiedliwą cenę oraz są oferowane na godnych warunkach. Partnerska współpraca klient – firma buduje w efekcie dobrą markę.

Perspektywa finansowa:
wykorzystywanie zasad redukcji strat, marnotrawstwa wpłynie w dużej mierze na oszczędności w firmie w ujęciu finansowym. Przykładowo:
– oszczędność czasu na produkcji przełoży się na większą ilość wyprodukowanych wyrobów / usług;
– zatrudnienie większej liczby osób niepełnosprawnych zapewni (oprócz dużej pozytywnej zmiany w kulturze organizacji), zmniejszenie kosztów rodzajowych (podatki), a także kosztów organizacyjnych bądź zarządu (mniejsze koszty PFRON – o czym pisałam w poprzednim wydaniu).
To wszystko złoży się na długoterminową wartość akcji (jeśli podmiot jest spółką giełdową), lub/oraz na ekonomiczną wartość dodaną.

Perspektywa rozwoju:
wdrożenie Kodeksu LEM wpłynie w efekcie na rozwój kapitału ludzkiego organizacji, na zadowolenie pracowników. Zauważalna przy tym będzie zwiększona efektywność kapitału klienta i kapitału informacji (którym jest również Kodeks LEM). Kodeks LEM to jednocześnie skutek, jak i przyczyna efektywnego zarządzania kapitałem organizacyjnym, kapitałem innowacji. To cel oraz skutek planowania strategicznego oraz taktycznego.

Tworzenie Kodeksu LEM nie jest trudną czynnością, wymaga jednak chęci do zmiany oraz dużego zaangażowania. Zawsze warto podjąć innowacyjne działanie ku rozwojowi!

Chcecie wiedzieć więcej, jesteście zainteresowani wprowadzeniem Lean Management lub utworzeniem Kodeksu LEM w waszym przedsiębiorstwie? – zapraszam do kontaktu!

dr Monika Zadłużna
[email protected]

Strategia ograniczania strat oraz marnotrawstwa. Źródło: Opracowanie M. Zadłużna, na podstawi R. S. Kaplan, D. P. Norton, 2001, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa

Dodaj komentarz