Korpolife

Praca marzeń: Rezultaty, które chciałbyś osiągnąć

Rezultat to konsekwencja, skutek, efekt jakiegoś działania. Pomyślisz – super! Ten punkt mam załatwiony: moim celem jest znalezienie pracy marzeń! Ale co to konkretnie dla ciebie oznacza? Jaka ma być to praca i kiedy będziesz wiedział, że osiągnąłeś swój cel?

To trochę jak w moim ulubionym przykładzie – schudnąć. Fajnie, wydawałoby się, że wszystko jasne. Ale czy aby na pewno? Bo jeśli schudniesz 50 dkg, to czy to cię zadowoli? Albo schudniesz 5 kg, a następnie przytyjesz 7? Albo za pięć lat stwierdzisz, że może cały czas ważysz tyle samo, ale przecież w dalszym ciągu nie upłynął deadline (którego nigdy nie wyznaczyłeś). Pytań jest wiele i wszystkie je należy sobie postawić myśląc o rezultatach, które chciałbyś osiągnąć. Kierując się słowami Ziga Ziglara: „Połowa osiągnięcia celu to jego prawidłowe wyznaczenie”.
Jakiś czas temu zaprosiłam cię w podróż, której celem miało być znalezienie pracy marzeń. Dzisiaj nadeszła pora, byś zastanowił się, co konkretnie oznacza dla ciebie praca marzeń i jak zamierzasz ją zdobyć.

Prawidłowo postawiony cel
Aby uznać, że cel został prawidłowo postawiony, powinien on:
– oznaczać trwałą zmianę – osiągniecie celu powinno zapewnić ci przejście z punktu A, w którym się znajdujesz, do punktu B, w którym zamierzasz się znaleźć; wiąże się zatem ze zmianą np. sposobu działania, wykorzystywanych metod i środków, ze zmianą podejścia;
– mieć dokładnie opisany stan docelowy.
Stan docelowy
Stan docelowy, czyli rezultaty, jakie chcesz osiągnąć, możesz określić na różne sposoby, na przykład zadając sobie takie pytania jak:
– Co chcę osiągnąć? Dlaczego?
– Czy osiągnięcie celu jest zależne tylko ode mnie?
– Dlaczego ten cel jest dla mnie ważny?
– Po czym poznam, że osiągnąłem swój cel?
– W jaki sposób i jak często będę mierzył postępy?
– Co poczuję, gdy osiągnę cel?
– Jak się zmieni moje życie, gdy osiągnę wyznaczony cel?
– Jak osiągnięcie celu wpłynie na moich bliskich i znajomych?

Możesz również skorzystać z popularnej i szeroko wykorzystywanej metody wyznaczania celów SMART.

Model SMART
Model SMART zakłada, że dobrze postawiony cel powinien być:
S – konkretny, szczegółowy (ang. specific) – jasno i jednoznacznie sformułowany, nie pozostawiający miejsca na interpretację, np. Jaki efekt chcę osiągnąć?
M – mierzalny (ang. measurable) – określony tak, aby konkretnie, cyfrowo lub 0 – 1, można było określić stopień jego realizacji, np. Jak się zorientuję, że cel został osiągnięty? Jak zmierzę wyniki?
A – osiągalny i ambitny (ang. achievable, ambitious) – ambitny, ale realny, możliwy do zrealizowania, np. Czy mam zasoby i środki do zrealizowania zadania?
R – istotny, właściwy (ang. relevant) – ważny dla osoby go realizującej, np. Czy realizacja celu wiąże się z moimi wartościami i marzeniami?
T – określony czasowo (ang. time-bound) – mający określony horyzont czasowy, czas jaki przeznaczamy na realizację, np. W jakim terminie, do kiedy cel ma zostać zrealizowany?

Co dalej?
Mamy już określony cel, ale co dalej? Jak go osiągnąć, jak z nim pracować? Bardzo skutecznym, a zarazem prostym narzędziem wspierającym ten proces jest GROW, czyli ROŚNIJ. O tym modelu i korzyściach z jego stosowania przeczytasz w kolejnym artykule z cyklu „Praca marzeń”.
Pisz, jeśli masz pytania, uwagi bądź sugestie dotyczące tego, lub innych artykułów. Na wszystkie wiadomości chętnie odpowiem.

Monika Morys
www.obserwatoriumrozwoju.pl

Dodaj komentarz