Korpolife

Praca marzeń: środowisko pracy

Środowisko to zagadnienie szczególnie mi bliskie, tak gdy mowa o środowisku naturalnym, jak i o pracy. Co więcej, uważam, że o obydwa te aspekty należy dbać, bo obydwa są poddane szkodliwym działaniom ludzi. Brzmi dziwnie?

Nie będę wchodzić w argumenty wspierające tezę (czy to jeszcze tylko teza?) o niszczycielskim wpływie człowieka na środowisko naturalne. Ani to miejsce i czas, ani nie jestem fachowcem w tej dziedzinie. Chcę natomiast zachęcić cię do zastanowienia się, czym jest środowisko pracy, oraz jaki ma wpływ na twój komfort pracy i ogólny dobrostan. Oraz jaki ty masz wpływ na nie – z twoimi emocjami, uczuciami, osobowością, potrzebami i działaniami.
Najważniejszym elementem każdego środowiska pracy są ludzie (oczywiście nie mówię o eremitach i osobach pracujących jedynie z domu). Zapewne sami niejednokrotnie to zauważyliście – dobry, zgrany zespół może sprawić, że do pracy będziecie chodzili z przyjemnością i wykonywali ją sprawnie i efektywnie. Zespół natomiast, który de facto nie jest zespołem, a zbiorowiskiem przypadkowych ludzi nie mających wspólnego celu i wartości, może spowodować, że nawet pozornie najlepsza praca szybko zamieni się w mękę. Dlatego tak ważne jest, abyśmy pracowali w otoczeniu odpowiednich ludzi.

Co to znaczy odpowiednich?
Dla każdego może to oznaczać coś innego, są jednak pewne elementy wspólne, które pomogą ci uświadomić bądź zwerbalizować swoje potrzeby oraz priorytety w tym zakresie i na ich podstawie określić optymalne środowisko pracy.

Typy środowisk wg. Hollanda
Autorem klasyfikacji środowisk pracy w ujęciu personalnym, którego chcę ci polecić jest John L. Holland (tzw. teoria Hollanda). Holland rozróżnia środowiska:
● Realistów – ludzi preferujących działania z wykorzystaniem przedmiotów, narzędzi, maszyn, bądź zwierząt. Cechują ich: niezależność, odpowiedzialność, systematyczność, sprawność fizyczna i logika. Lubią podejmować ryzyko, rozwiązywać konkretne problemy, posługiwać się narzędziami i maszynami.
● Badaczy – ludzi lubiących obserwować, badać, eksplorować i poznawać. Cechują ich: ciekawość świata, intelekt, precyzja, uzdolnienia i predyspozycje naukowe. Lubią studiować, wymianę myśli, podejmować wyzwania i skomplikowane, abstrakcyjne problemy.
● Artystów – ludzi nie lubiących ram i ograniczeń, a ceniących swobodę i możliwość kreacji. Cechują ich: kreatywność, poczucie estetyki, analizowanie swoich myśli i uczuć, ekspresyjność. W pracy preferują kreatywne podejście do rozwiązywania problemów, często podejmują decyzje na podstawie intuicji.
● Społeczników – ludzi spełniających się we wspieraniu, pomaganiu innym, również szkoleniu i kształceniu. Cechują ich: otwartość na kontakty z ludźmi, zainteresowanie ludźmi, uczuciowość, potrzeba wspierania. W pracy z innymi kierują się uczuciami, są empatyczni.
● Przedsiębiorców – ludzi ceniących działanie, podejmowanie decyzji, wywieranie wpływu na innych i ukierunkowanych na osiąganie celów. Cechują się wiarą we własne siły, chęcią dominacji i niezależnością. W pracy kierują się korzyściami i logiką.
● Konwencjonalistów – ludzi, dla których najważniejsze są jasne i czytelne reguły postępowania oraz systematyczna praca, w której mogą wykorzystywać fakty, rejestry i ewidencje. Cechują się łagodnym usposobieniem, dokładnością, odpowiedzialnością, sumiennością i brakiem elastyczności. W pracy lubią mieć do czynienia z danymi i przestrzegać jasno zdefiniowanych procedur.

Rzadko się zdarza, aby ktoś odnajdywał się tylko i wyłącznie w jednym z powyższych środowisk, dlatego Holland zaleca wybrać trzy, które stanowią tzw. „kod Hollanda”. Jeśli chcesz określić, jakim typem jesteś, sugeruję skorzystać z testu Hollanda. Składa się on z 90 pytań, więc gwarantuje kompleksowość i obiektywizm, a przy tym pozwoli ci pogłębić wiedzę o sobie samym. Jeśli jednak nie masz takiej możliwości, raz jeszcze przeczytaj powyższe opisy i zastanów się, które z nich są ci najbliższe i dlaczego. Nad tym i innymi tematami możemy także pracować indywidualnie.

A na zakończenie wskazówka Roberta Cialdiniego, która na pewno pomoże ci w codziennych kontaktach z innymi, nie tylko na polu zawodowym: „Szukaj w ludziach dobrych cech. Wielu z nas poświęca zbyt dużo czasu na poszukiwanie wad ludzi, z którymi ma do czynienia”.

Piszcie, jeśli macie pytania, uwagi bądź sugestie dotyczące tego, bądź innych artykułów. Na wszystkie wiadomości chętnie odpowiem.

Monika Morys
www.obserwatoriumrozwoju.pl

Dodaj komentarz