Miasto

Stolica Śląska walczy ze smogiem i starymi piecami

Ponad trzy tysiące pieców zlikwidowanych, dwa tysiące kolejnych czeka bliski koniec. W sumie dzięki aktywnym działaniom miasta z Wrocławia znika ponad pięć tysięcy pieców! Wrocław podsumował akcję „Zmień Piec”, czyli proces wymiany źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne.

– Walka o poprawę jakości powietrza we Wrocławiu to mój priorytet. W roku 2019, kiedy rozpoczynaliśmy akcję „Zmień Piec”, zadeklarowałem, że do 2024 roku zlikwidujemy wszystkie piece pozaklasowe i konsekwentnie realizujemy ten plan – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – Biorąc pod uwagę rosnące koszty rachunków, podjąłem decyzję o wydłużeniu dwóch programów wspierających finansowo wrocławian. Zwolnienia z czynszów dla najemców komunalnych będą obowiązywać do roku 2023, a przez kolejne trzy lata 50 proc. ulga w opłatach czynszowych. Wydłużamy też Lokalny Program Osłonowy – czyli dopłaty do rachunków za ogrzewanie dla tych, którzy wymienili piec – do roku 2024 – dodaje Jacek Sutryk.
To ogromne przedsięwzięcie logistyczne realizowane w czasie ostatnich 12 miesięcy wiązało się z ogromnymi kosztami dla miasta, które wyłożyło na akcję prawie 90 mln zł. Z tego 50 mln zł wydano na dopłaty do wymiany pieców w ramach programu KAWKA Plus a blisko 40 mln zł na likwidację pieców w budynkach komunalnych.

– Wrocław w roku 2021 był gigantycznym placem budowy, to nie tylko TORYwolucja, ale także kamienice przyłączane do sieci ciepłowniczej. W ponad 90 budynkach komunalnych zlikwidowano piece, kolejnych 56 jest w trakcie przyłączania do sieci. To 1 200 zlikwidowanych pieców w zasobie komunalnym – podkreśla Rafał Guzowski, pełnomocnik prezydenta ds. wymiany źródeł ogrzewania.

Rok 2021 był ostatnim, w którym Wrocław dopłacał mieszkańcom do wymiany pieców 15 000 tys. złotych na rodzinę w ramach programu KAWKA plus i wrocławianie wykorzystali w pełni tę możliwość. Złożyli w ubiegłym roku rekordową liczbę trzech tysięcy wniosków (w roku 2020 było ich 1600), z czego tylko w grudniu ponad 730!
– Spośród złożonych wniosków autorami 1100 są najemcy lokali komunalnych, a 1900 – właściciele mieszkań. Dzięki temu mogliśmy zlikwidować z programu KAWKA plus łącznie 2100 pieców, a drugie tyle jest teraz w procesie likwidacji (wnioski złożone do końca grudnia) – wyjaśnia Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa UMW.

„Zmień Piec” – jako element kampanii „Wrocław bez Smogu” – to nie tylko dotacje do wymiany kopciuchów, okien, dopłaty do rachunków, anulowane czynsze. To także spotkania z mieszkańcami na piknikach osiedlowych (Maślice, Muchobór Wielki, Tarnogaj, Borek), doradztwo energetyczne, kampania outdoorowa i internetowa. Na stronie zmienpiec.pl wrocławianie mogli znaleźć wszystkie niezbędne informacje. Powstał tam kalkulator łączenia dotacji (KAWKA plus i Czyste Powietrze), a także kalkulator miejskich dopłat do ogrzewania – czyli możliwość wyliczenia wysokości wsparcia z Lokalnego Programu Osłonowego.
– Akcja „Zmień Piec” jest we Wrocławiu doskonale rozpoznawalna. Z naszych badań wynika, że większość mieszkańców zna program KAWKA plus. 95 proc. osób, które z niego skorzystały, poleciłoby go sąsiadom, a ponad 90 proc. bardzo dobrze lub raczej dobrze ocenia działania Urzędu Miasta – wyjaśnia Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

Konieczność wymiany pieców wynika z uchwały antysmogowej, przyjętej przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. To obowiązek gminy i mieszkańców. W roku 2019, kiedy Wrocław rozpoczynał akcję „Zmień Piec” w mieście było 18 tysięcy lokali z piecami najgorszej jakości, teraz zostało już około 11 tysięcy (blisko dwa tysiące zlikwidowano w roku 2020, ponad trzy tysiące w 2021, a kolejne dwa tysiące są w procesie likwidacji).

Na kampanię „Wrocław bez smogu” (której elementem jest akcja „Zmień Piec”) miasto wyda do końca 2024 roku w sumie 330 mln zł. To przede wszystkim koszty programów takich jak:

KAWKA plus

, czyli dopłaty do wymiany pieców. W tym roku jest to kwota 12 tys. zł na rodzinę, w kolejnych latach będzie to 10 tys. zł, a w roku 2024 już tylko 8 tys. zł na rodzinę).

Termo KAWKA

, czyli dopłata do 5 tys. zł na rodzinę do wymiany starej, drewnianej stolarki okiennej.

Lokalny Program Osłonowy

, czyli dopłaty do rachunków za ogrzewanie. To możliwość uzyskania wsparcia do 4 tys. zł rocznie. Wysokość wsparcia jest uzależniona od kilku czynników, ale co najważniejsze, we Wrocławiu ustalono wysokie progi dochodowe, aby maksymalnie wielu mieszkańców mogło skorzystać z dopłat. Są to progi: do 3 tys. zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie i do 4268 netto zł dla osoby samotnej.

zwolnienia z czynszu

dla najemców komunalnych.

opr. na podst. materiałów prasowych UM Wrocławia

Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, w czasie konferencji podsumowującej akcję „Zmień Piec”.

Dodaj komentarz