Reskilling – wielki reset umiejętności

Nawet 49 proc. czasu pracy w Polsce zajmują czynności, które mogą zostać zautomatyzowane do 2030 r. dzięki zastosowaniu istniejących dziś technologii (źródło: Polska jako Cyfrowy Challenger). Oznacza to, że ponad 7 mln osób będzie musiało zdobyć nNawet 49 proc. czasu pracy w Polsce zajmują czynności, które […]

Czytaj