Bez kategorii

Kobiety do garów? Czyli podział obowiązków domowych

Co siódma badana samodzielnie wykonuje wszystkie obowiązki domowe. Równy podział zadań deklaruje tylko 40 proc. respondentek. Sukces Pisany Szminką przedstawia wyniki czwartej części raportu „Bizneswoman Roku: Polki i przedsiębiorczość 2023”, który porusza kwestię podziału obowiązków w polskich domach.

Z tej części raportu wynika, że niemal jedna na trzy badane (31 proc.) w przeciągu ostatnich 12 miesięcy wykonywała więcej obowiązków domowych. Jednocześnie z deklaracji ankietowanych wynika, że jedynie 12 proc. miało ich mniej. Ponad połowa respondentek (55 proc.) ma tyle samo obowiązków, co rok temu.

Co siódma badana sama wykonuje wszystkie obowiązki domowe

Aż 89 proc. respondentek deklaruje, że nie uważa, aby obowiązki domowe stanowiły głównie sprawę i odpowiedzialność kobiet (12 proc. „raczej nie” i 77 proc. „zdecydowanie nie”). Jednocześnie jednak, zapytane o podział obowiązków w ich domach, w 40 proc. deklarują, że samodzielnie wykonują większość obowiązków, a aż 14 proc. przyznaje, że wszystkie obowiązki spoczywają na nich. Dwie na pięć badanych deklaruje, że ma równy podział zadań z partnerem/partnerką. Jedynie 3 proc. uczestniczek badania określiło, że to partner/partnerka wypełnia większość obowiązków, taki sam odsetek powierza prace domowe zatrudnionej osobie.

– Wyniki badania towarzyszącego konkursowi Bizneswoman Roku nie napawają optymizmem. Równy podział obowiązków domowych między partnerami jest warunkiem koniecznym do budowania sukcesu zawodowego matek. Kobiety przeciążone pracami domowymi nie podejmują tak chętnie wyzwań rozwojowych a wręcz celowo ograniczają rozwój kariery. Rolą wspierających partnerów powinno być równe uczestnictwo w codziennych obowiązkach domowych, a także aktywne rodzicielstwo  – mówi Magda Dziewguć, Country Director Google Cloud Poland, partnera konkursu Bizneswoman Roku w kategorii Organizacja Przyjazna Rodzicom.

Co szósta przedsiębiorczyni spotyka się z demotywacją ze strony bliskich

Respondentki prowadzące swój biznes oraz te planujące otworzenie firmy, zostały zapytane, z jakimi reakcjami wśród bliskich spotykają się w kontekście własnej działalności. Z ich deklaracji wynika, że częściej stykają się z konstruktywną krytyką (39 proc.) niż tą niekonstruktywną (20 proc.), a także wsparciem (47 proc.) niż brakiem wsparcia (28 proc.). Ponad połowa badanych częściej ma do czynienia z motywowaniem do działania (54 proc.) ze strony bliskich niż jest demotywowana (17 proc.) oraz docenieniem (53 proc.) niż wyrzutami i robieniem wymówek (17 proc.). Okazuje się, że chociaż 45 proc. ankietowanych częściej spotyka się z poruszaniem tematu własnej firmy, tak jednak ponad ¹⁄₃ respondentek (36 proc.) przyznaje, że częściej bliscy unikają rozmów na ten temat.

– Bardzo istotna w kontekście własnego biznesu jest relacja z bliskimi. Pozytywna reakcja otoczenia na fakt prowadzenia swojej firmy będzie doskonałą motywacją, negatywna jednak może wpłynąć na poczucie własnej wartości i zwątpienie w swoje możliwości jako przedsiębiorczyni. Nie chodzi o bezrefleksyjną akceptację każdej decyzji, jednak konstruktywna krytyka i docenienie nawet małych sukcesów będą miały dużo większą siłę niż wymówki czy całkowite unikanie tego tematu – mówi Natalia Gozdowska, Business Development Director w Altkom Akademia, partnera konkursu Bizneswoman Roku w kategorii Edukatorka Młodego Pokolenia.

Konkurs Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku od 15 lat nagradza polskie przedsiębiorczynie oraz liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności i włączania. Jako pierwszy konkurs tego typu nagradza także mężczyzn, którzy wspierają kobiety i realizują politykę różnorodności i włączania. Od powstania konkursu wręczono ponad 140 statuetek. Historia pokazała, że laureatki i finalistki poprzednich edycji zyskały nie tylko rozgłos, a przede wszystkim możliwości ogólnopolskiego i międzynarodowego rozwoju, nawiązując wartościowe kontakty i pozyskując inwestorów.
www.sukcespisanyszminka.pl
www.bizneswomanroku.pl

„Głos Mordoru” jest jednym z partnerów medialnych konkursu.

Dodaj komentarz