Miasto

Kariera w finansach – studia podyplomowe, MBA czy certyfikaty?

W branży finansowej szczególnie ceniona jest wiedza merytoryczna. Ukończenie studiów kierunkowych nie zawsze wystarcza do podjęcia pracy na stanowisku dyrektora finansowego, kierownika kontrolingu lub rachunkowości. Dlatego osoby planujące karierę w tej dziedzinie, chcące zmienić ścieżkę kariery albo pragnące w sposób formalny i kompleksowy poszerzyć swoją wiedzę, stają przed dylematem, jaką drogę wybrać.

Opcji jest kilka, przy czym najczęściej sprowadzają się one do odbycia studiów podyplomowych, studiów MBA albo zdobycia międzynarodowych kwalifikacji lub certyfikatów finansowych jak CFA, CIMA, ACCA.

Studia podyplomowe

Dla osób, które mają już pewne doświadczenie w zawodzie, ale np. nie posiadają dyplomu studiów kierunkowych albo tych, które chcą dalej zgłębiać wiedzę finansową, studia podyplomowe mogą być pierwszym wyborem. Kusząca może wydawać się niewygórowana cena oraz możliwość łatwego pogodzenia studiów z pracą – z reguły trwają jeden rok.
Jednak minusem będzie różny poziom merytoryczny oraz ryzyko uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli-teoretyków. Dlatego warto zrobić research i dotrzeć np. do świeżych absolwentów danego kierunku, aby potwierdzić lub wykluczyć taki negatywny scenariusz.

Cena: 5 000 – 10 000 zł za roczne studia.

Studia MBA

Studia MBA są kierowane do osób doświadczonych, chcących poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania, jak i finansów. W odróżnieniu do studiów podyplomowych większa część materiału będzie przekazywana przez praktyków a proces dydaktyczny w większym stopniu będzie nakierowany na zdobycie umiejętności (np. pracy projektowej) niż samej wiedzy. Przy czym dla absolwentów zarządzania lub finansów część materiału to niewątpliwie będzie powtórka. Warto pamiętać, że MBA to program kierowany nie tylko do finansistów.
Niewątpliwą korzyścią z tej formy kształcenia jest budowany network, czyli możliwość zapoznania managerów z innych firm i branż, a owe znajomości mogą być w przyszłości bardzo pomocne w znalezieniu pracy lub stworzeniu własnego biznesu. W przypadku powrotu pandemii zajęcia prowadzone online utrudnią poznanie oraz budowę relacji z innymi uczestnikami studiów i zdobycie tych kontaktów może być dużo trudniejsze.
Dostępne są tu też kursy prowadzone w językach obcych albo na renomowanej zagranicznej uczelni – warte uwagi szczególnie jeśli rozważamy opcję kariery międzynarodowej.

Cena: ok. 30 000 zł za dwuletnie studia krajowe, natomiast zagraniczne uczelnie cenią się znacznie wyżej.

Certyfikaty finansowe

W zależności od dziedziny, która nas interesuje, można wybrać program z przewagą i specjalizujący się w danym obszarze, czyli np.: CFA (zarządzanie finansami i inwestycjami), CIMA (rachunkowość zarządcza) lub ACCA (rachunkowość finansowa). Warto wspomnieć o uprawnieniach biegłego rewidenta, dla zdobycia których oprócz wiedzy finansowej potrzebna jest ugruntowana wiedza o przepisach polskiego prawa i o podatkach.
Zdobycie certyfikatu przyznawanego przez międzynarodowe instytuty jest poprzedzone koniecznością zdania szeregu egzaminów, które w wiarygodny sposób potwierdzają zdobytą aktualną wiedzę i umiejętność jej praktycznego wykorzystania.
Nauka odbywa się w znacznym stopniu we własnym zakresie i w oparciu o dostępne podręczniki. Istnieją też dedykowane kursy, jednak są one nakierowane na zdobycie wiedzy, a nie pracę w grupach, zatem możliwość budowy networku jest bardzo ograniczona.
Czas na zdobycie tych kwalifikacji jest dłuższy niż w poprzednich przypadkach i wynosi np. ok. trzy lata, ale konieczny nakład pracy jest nieporównywalnie wyższy niż w przypadku studiów (np. na każdy z trzech poziomów CFA należy poświęcić ok. 200-300 godzin nauki). Dlatego łączenie tej drogi z karierą zawodową wymaga dużo wysiłku.
Niemniej zdobyta wiedza jest aktualna i przydatna w życiu zawodowym, certyfikaty są rozpoznawalne na całym świecie, a zasady ich przyznawania jednolite. Dlatego osoby rozważające karierę międzynarodową albo współpracujące z obcokrajowcami mogą być nimi szczególnie zainteresowane.
Uzyskanie certyfikatów może wiązać się z dodatkowymi warunkami, jak np. udokumentowanie doświadczenia w zawodzie oraz – z reguły – z opłatą roczną, która jednak zwyczajowo jest pokrywana przez pracodawcę.

Cena: w zależności od certyfikatu od ok. 15 000 zł.

Ciągłe doskonalenie to konieczność

Niezależnie od wybranej drogi, w branży finansowej konieczne jest ciągle doskonalenie umiejętności oraz śledzenie zagadnień prawnych. Wbrew pozorom, mimo postępu technologicznego wiedza finansowa jest nadal niezbędna, bo nie zastąpią jej dostępne nowe narzędzia pracy.
Warto przed wyborem zrobić własne rozeznanie, np. analizując wymagania w ogłoszeniach o pracę lub skonsultować wybór ze znajomym rekruterem czy też doświadczoną osobą z branży, aby uzyskać możliwie najlepszy zwrot zainwestowanego czasu i pieniędzy.

Jakub Szudejko

Jakub Szudejko – Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu w ExpertSender S.A. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, posiadacz kwalifikacji CFA oraz dyplomu CIMA in Management Accounting.

Dodaj komentarz