Korpolife

Raport z badania HR Hints: Jakie są dziś największe wyzwania HR?

Z jakimi wyzwaniami zmagają się dziś osoby pracujące w HR? Dlaczego tak trudno jest im znaleźć wspólny język z zarządem? Dlaczego rola HRu jest tak często niedoceniania, chociaż dosłownie wszyscy liderzy uważają, że obszar ludzki jest kluczowy w ich organizacji?

Na początku tego roku zespół HR Hints przeprowadził pogłębione badania w dwóch grupach: liderów, CEO i członków zarządu oraz wśród przedstawicieli działów HR – rekruterów, HR managerów, dyrektorów, Chief People Officerów, HR Business Partnerów – czyli wśród tych wszystkich, którzy stoją na pierwszej linii frontu w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach.

Badania dotyczyły przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju – od mikro – czy startupów, po globalne korporacje, jak m.in. Heineken, CCC, Cisco, Amazon, Your Kaya czy Ramp.

Celem HR Hints było znalezienie odpowiedzi na pytanie, co jest obecnie największym wyzwaniem w zarządzaniu ludźmi zarówno dla liderów, jak i dla HR-owców i dlaczego tym dwóm stronom często tak trudno się porozumieć?

Poniżej przedstawiamy wyniki rozmów z ponad osiemdziesięcioma HR-owcami, w niektórych przypadkach uzupełnione o insighty z badania z liderami i founderami.

Jakie są największe wyzwania w obszarze HR?

 1. Rekrutacja i retencja
  Ponad 35 proc. specjalistów HR twierdzi, że największym wyzwaniem, z którym się borykają, jest znalezienie i zweryfikowanie odpowiednich kandydatów na rynku oraz zatrzymanie najlepszych pracowników w organizacji. Wynika to z jednej strony z małej dostępności talentów na rynku, a z drugiej – z trudności w budowaniu i utrzymywaniu kultury organizacji oraz stabilnych procesów HR, które zatrzymują pracowników.
 2. Komunikacja i budowanie świadomości roli HR
  38 proc. respondentów wskazało nieodpowiednią komunikację wewnątrz firmy jako źródło problemów związanych z zasobami ludzkimi oraz brak świadomości, jak istotne są te zasoby. Ich zdaniem, management nie potrafi wciąż efektywnie i transparentnie się komunikować, mówić o zmianach i dbać o przepływ informacji wewnątrz firmy. Brak umiejętności dawania feedbacku oraz brak świadomości, jaką rolę pełni HR, wpływa na poczucie samotności wśród pracujących w tym obszarze – wskazywało ją 56 proc. badanych. Wyzwaniem jest też komunikowanie biznesowi wpływu HR na organizację i budowanie swojego autorytetu.
 3. Zarządzanie zmianą
  Jak przechodzić przez zmiany i jak się do nich przygotowywać? Jaką rolę pełni lider w zmianie? 27 proc. respondentów wskazało change management jako wciąż rosnącą, kluczową umiejętność HR i jedno z największych wyzwań.
 4. Zarządzanie procesami
  22 proc. respondentów wskazało, że wyzwaniem w ich pracy jest ustalenie, jakie procesy HR powinny być wdrożone na danym etapie rozwoju organizacji, aby działała efektywnie i by umożliwić jej dalszy rozwój oraz jak przeprowadzać tego typu wdrożenia skutecznie.

Co eksperci HR podkreślali najczęściej?

(czyli o czym HR myśli, ale nie ma komu powiedzieć)

„Management nie zarządza ludźmi, myśląc, że wszystko, co związane z zespołami, jest kwestią HRu”

65 proc. respondentów wymieniło komunikację z biznesem jako jedno z największych wyzwań, przed którymi stoją. Trudności, jakie tu napotykają osoby z HR, to fakt, że cała komunikacja opiera się na HR, nie jest wspierana przez biznes. Pracownicy organizacji nie rozumieją zmian, które zachodzą na bieżąco, więc żeby je lepiej zrozumieli, są przez liderów odsyłani do HR. Bardzo często jest tak, że zarówno zarząd, jak i menadżerowie uważają, że wszystkim – od przeprowadzenia trudnej rozmowy, po zakomunikowanie zmian w organizacji – powinien zajmować się HR.

To ciekawe, zwłaszcza w kontekście wyników badania przeprowadzonego z liderami i founderami – rzeczywiście: 100 proc. z nich twierdzi, że najchętniej oddałoby kwestie związane z zasobami ludzkimi odpowiedniej osobie, ponieważ nie ma ani czasu ani kompetencji, by np. rozwiązywać problemy z tym związane. Jednocześnie 100 proc. uważa ludzi za element kluczowy w ich organizacji.

„Biznes nie czuje, że to, co robię, wspiera cele firmy”

87 proc. respondentów stwierdziło, że nie widzi, aby firma dobrze rozumiała rolę HR w organizacji. Wynika to z jednej strony z różnych sposobów komunikacji i interesów, które często mogą wydawać się sprzeczne, z drugiej strony z trudności HR w trzymaniu perspektywy biznesowej, osadzeniu w danych i z niewystarczających umiejętności wywierania wpływu.
Jednocześnie 100 proc. rozmówców stwierdziło, że są świadomi tego, jak ważną rolę pełnią w organizacji i rozpoznają swój wpływ na firmę, ale ciężko jest im przekonać do tego resztę zespołu czy decydentów.

„Często jestem jedyną osobą, która widzi problemy, które mogą zagrozić rozwojowi firmy w kwestii zasobów ludzkich”

92 proc. twierdzi, że jest w swojej firmie jedyną osobą, która widzi problemy związane z zasobami ludzkimi i to, jak przekładają się one na funkcjonowanie biznesu. Respondenci stwierdzili, że potrzebują komunikacji, wymiany wiedzy i doświadczeń z innymi specjalistami HR. Uwagę na to zwracały zarówno osoby na stanowiskach specjalistycznych, jak i managerskich. Respondenci wskazywali na wartość kontaktu ze społecznością, w której omawiane są prawdziwe przypadki, uwzględniające kontekst organizacji.
Ponad 80 proc. osób zainteresowanych społecznością potrzebuje regularnych spotkań minimum raz na dwa tygodnie, na których można by omawiać konkretne sytuacje i kończyć je z konkretną listą rzeczy i zadań do natychmiastowego zastosowania w swojej pracy.

Co można z tym zrobić?

Zebrane wnioski stały się podstawą do stworzenia pierwszej w Polsce przestrzeni rozwoju HR, społeczności Culturivy Platform for HR (https://culturivy.io/platform-pl/). Do platformy mogą dołączać wszystkie osoby, które zajmują się HRem – od małych firm po korporacje, od juniorów po Chief Officerów. Przestrzeń jest zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić im zdobywanie wiedzy prosto od ekspertów, zestaw praktycznych narzędzi do wdrożenia w swoich organizacjach oraz możliwość dzielenia się i omawiania swoich case’ów, problemów i wyzwań.

Zespół HR Hints

Dodaj komentarz