Miasto

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie zmienia nazwę na Uczelnia WSB Merito

3 kwietnia 2023 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, najczęściej wybierana na studiach licencjackich uczelnia niepubliczna w stolicy (wg danych Ministerstwa Edukacji i Nauki o rekrutacji na rok akademicki 2022/23), stała się Uczelnią WSB Merito w Warszawie.

Dotychczasowa nazwa kojarzyła się jednoznacznie z bankowością i ekonomią, a uczelnia w coraz większym zakresie oferuje również inne kierunki studiów, nie związane stricte z finansami. Nowa nazwa jest bardziej uniwersalna, dopasowana do oferty dydaktycznej i dzisiejszego profilu uczelni.

Dlaczego Merito?

Merito to efekt prac, w ramach których zostało dokładnie przeanalizowanych i przebadanych ponad 600 propozycji nazw. Poszukiwano takiej, która wyrażałaby praktyczne podejście do kształcenia i uniwersalność oferowanych kierunków studiów.

– Merito nawiązuje znaczeniowo do słowa meritum. Dążenie do sedna, merytoryczne i skuteczne działanie, które od zawsze charakteryzowały naszą uczelnię, teraz znajdują swoje odzwierciedlenie również w nazwie. Nazwie, która jest lepiej dopasowana do naszej oferty dydaktycznej, a jednocześnie podkreśla to, co dla nas kluczowe: praktyczność kształcenia i przyjazność organizacji studiów. Nie rozstajemy się jednak ze skrótem WSB – pozostajemy tą samą uczelnią, ważne są dla nas te same wartości – mówi dr hab. Piotr Olaf Żylicz, prof. UWSB Merito, rektor Uczelni WSB Merito w Warszawie.

Zmiana nazwy to kolejny krok w rozwoju uczelni. – Cieszymy się z tego, w jakim miejscu obecnie się znajdujemy. Jesteśmy przekonani, że zmiana nazwy jest odpowiedzią na preferencje i oczekiwania naszych studentów oraz kandydatów. Wierzymy, że z nową, bardziej pojemną nazwą będziemy mogli dalej dynamicznie się rozwijać – podsumowuje prof. Żylicz.

Wyższe Szkoły Bankowe w innych miastach również się zmieniają

Dawna WSB w Warszawie, dziś Uczelnia WSB Merito, należy do największej grupy niepublicznych uczelni w Polsce. Wyższe Szkoły Bankowe w innych miastach również się zmieniły. Po spełnieniu warunków formalnych wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, po osiągnięciu wysokich wyników w zakresie działalności naukowej oraz uzyskaniu zgody Ministra Edukacji i Nauki, 3 kwietnia 2023 r. zostały Uniwersytetami WSB Merito.

Uczelnia WSB Merito w Warszawie, jako najmłodsza w grupie, w pierwszych czterech latach istnienia skupiła się na organizacji procesu dydaktycznego i swojego funkcjonowania. Obecnie intensywnie rozszerza zespół pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, w tym o pracowników z Włoch i Wielkiej Brytanii i przygotowuje się do ewaluacji naukowej, która będzie przeprowadzana w roku 2025.

Obecnie w ofercie uczelni znajduje się 11 kierunków studiów I stopnia, jednolite studia magisterskie, cztery kierunki studiów magisterskich, a także studia podyplomowe i MBA.

Szczegółowe informacje o zmianie nazwy Uczelni WSB Merito w Warszawie można znaleźć na specjalnie przygotowanej stronie www pod adresem:
www.merito.pl/warszawa/poznaj-wsb/jestesmy-uczelnia-wsb-merito

Izabela Krzystyniak
rzecznik prasowy Uczelni WSB Merito w Warszawie
tel. 532 742 754, e-mail: [email protected]

Dodaj komentarz