Korpolife

Przyszłość po macierzyńskim

Co trzecia Polka po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym planuje zmienić pracę.

Według najnowszego raportu „Bizneswoman Roku: Przedsiębiorczość Polek a życie rodzinne” (https://sukcespisanyszminka.pl/wp-content/uploads/2023/01/2022-Raport-Zycie-prywatne-polskich-przedsiebiorczyn.pdf) niemal co dwunasta badana po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego planuje rozpocząć własną działalność. Blisko 40 proc. respondentek planujących rozpoczęcie działalności na własny rachunek przypuszcza, że ułatwia ona kobietom opiekę nad dziećmi i domem. Wśród badanych przedsiębiorczyń tego zdania jest niemal 45 proc. Jedynie 13,2 proc. badanych posiadających firmę deklaruje, że prowadzenie własnego biznesu nie ma wpływu na życie rodzinne, podczas gdy w ubiegłym roku tego zdania była aż co piąta ankietowana. Blisko co trzecia przedsiębiorczyni uważa, że prowadzenie własnej firmy utrudnia życie rodzinne.

Badanie przeprowadzono z okazji 14. edycji Bizneswoman Roku, najstarszego i największego w Polsce konkursu dla przedsiębiorczych kobiet.

Te przedsiębiorczynie, które prowadzenie własnej firmy postrzegają jako ułatwienie życia rodzinnego, wskazują jako zaletę m.in. elastyczne godziny pracy. Jednocześnie jednak 31,2 proc. badanych postrzega taką działalność jako utrudnienie. Co ciekawe, w zeszłorocznej edycji badania tylko co trzecia respondentka uważała, że prowadzenie własnej firmy ułatwia życie rodzinne, a przeciwnego zdania było aż 39 proc. badanych. Tegoroczne wyniki pokazują, że polskie przedsiębiorczynie coraz częściej są zdania, że prowadzenie swojego biznesu nie wpływa negatywnie na relacje z bliskimi.

Spośród kobiet, które nie prowadzą własnej działalności, ale chciałyby to robić, tylko 8,5 proc. sądzi, że zarządzanie własnym biznesem nie wpływa na życie rodzinne. Zdaniem blisko 40 proc. z nich jest to ułatwienie. Przeciwnego zdania jest niemal co trzecia respondentka.

Zmienić pracę

Wyniki badania wskazują, że co trzecia Polka po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym zamierza po jego zakończeniu wrócić do aktywności zawodowej, jednak chce zmienić pracodawcę lub branżę, w której dotychczas pracowała. Ponad 1/5 respondentek planuje powrót do pracy w dotychczasowym wymiarze godzin, a 11,3 proc. – w ograniczonym. Gotowość do wznowienia aktywności zawodowej, gdy dziecko będzie starsze deklaruje 17 proc. badanych. Własną działalność zamierza rozpocząć 8,5 proc. ankietowanych kobiet.

Aż 86 proc. badanych przyznaje, że ich partner nie korzystał i nie zamierza korzystać z urlopu rodzicielskiego. Uczestniczki badania w 39 proc. nie widzą takiej potrzeby, taki sam odsetek deklaruje, że nie istnieje taka możliwość ze względu na formę zatrudnienia partnera. Co szósta respondentka twierdzi, że wynika to ze względów finansowych.

Praca zdalna dobrze oceniana

Z badania wynika, że 44,8 proc. polskich przedsiębiorczyń równo dzieli obowiązki domowe oraz rodzinne ze swoim partnerem. Jednocześnie jednak ponad ¼ przyznaje, że w ich związku taki równy podział nie występuje.

Większość badanych (60 proc.) uważa, że tryb zdalny lub hybrydowy ułatwia kobietom pracę, m.in. ze względu na możliwość łączenia jej z opieką nad dzieckiem. Jednak wśród ankietowanych, które prowadzą firmę, tego zdania była jedynie co druga badana. Blisko co piąta respondentka (18,8 proc.) uważa, że praca zdalna ma negatywny wpływ na pracę kobiet. Tak samo odpowiadało 23,6 proc. przedsiębiorczyń.

Więcej na: www.sukcespisanyszminka.pl i www.bizneswomanroku.pl

Dodaj komentarz