Korpolife

Kobiety i ich zarobki

Blisko dwie na trzy ankietowane nie satysfakcjonują zarobki, a co czwarta deklaruje, że zdecydowanie ma problem z negocjowaniem wynagrodzenia – wynika z najnowszego badania Sukcesu Pisanego Szminką „Bizneswoman Roku: Polki i przedsiębiorczość 2023”*.

Raport ten wskazuje też, że aż 45 proc. respondentek na pracę poświęca tygodniowo więcej czasu niż przewiduje pełen etat, a 41 proc. pracuje więcej niż przed rokiem. Dodatkowo okazuje się, że większość badanych prowadzących własną firmę obecne przepisy prawno-podatkowe postrzega jako blokadę. Raport „Bizneswoman Roku: Polki i przedsiębiorczość 2023” towarzyszy XV edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku.

Zarobki niższe i niesatysfakcjonujące

Z raportu wynika, że pod wpływem inflacji zarobki 18 proc. respondentek spadły znacznie, 12 proc. – nieznacznie, a co trzeciej się nie zmieniły. Nieznaczny wzrost wynagrodzenia zadeklarowała co czwarta badanej wzrosły nieznacznie, a jedynie 2 proc. wzrosły znacznie. Aż 64 proc. ankietowanych deklaruje, że ich zarobki nie są dla nich satysfakcjonujące (35 proc. – zdecydowanie nie, 29 proc. – raczej nie). Jedynie co trzecia respondentka uczestnicząca w badaniu jest usatysfakcjonowana ze swoich zarobków.

Kłopot z negocjacjami

Wyniki badania wskazują, że aż 58 proc. respondentek przyznaje, że ma problemy z rozmawianiem w pracy o zarobkach, np. negocjowaniem wynagrodzenia (26 proc. – zdecydowanie tak, 32 proc. – raczej tak). Blisko co trzecia ankietowana deklaruje, że nie ma problemu z poruszaniem w pracy tematu wynagrodzenia (10 proc. – zdecydowanie nie, 22 proc. – raczej nie).

– Polacy często mają problem z mówieniem o pieniądzach. Wpojono nam, że świadczy to o materializmie i małostkowości. Towarzyszy nam także stereotyp, że ekonomia i finanse to tematy typowo męskie – i widać to po odpowiedziach uczestniczek badania towarzyszącego XV edycji konkursu Bizneswoman Roku. Większość respondentek przyznaje, że ma problem z negocjowaniem wynagrodzenia. Najwyższy czas, abyśmy pozbyły się tego szkodliwego przeświadczenia – za solidnie wykonaną pracę należy się uczciwe wynagrodzenie i rozmowa o nim nie powinna stanowić dla żadnej z nas trudności – mówi Izabela Tworzydło, dyrektorka Departamentu Komunikacji Korporacyjnej Banku BNP Paribas, partnera kategorii Female Champion of Change.

Coraz więcej pracy

Wyniki badania wskazują, że praca w wymiarze większym, niż przewiduje pełen etat, nie jest rzadkością. Aż 45 proc. ankietowanych spędza w pracy powyżej 40 godzin tygodniowo. Jedynie 36 proc. respondentek pracuje między 30 a 40 godzin. Z roku na rok pracujemy coraz więcej – okazuje się, że aż 22 proc. na pracę poświęca znacznie więcej czasu niż przed rokiem, a 19 proc. pracuje nieco więcej. Ponad ¹⁄₃ (36 proc.) respondentek pracuje tyle samo, a zaledwie 16 proc. badanych pracuje mniej niż rok temu.

Przepisy blokują

Uczestniczki badania, które już prowadzą swoją firmę, zostały zapytane o to, czy obecnie obowiązujące przepisy prawno-podatkowe odczuwają jako dużą blokadę. Aż 52 proc. respondentek na to pytanie odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 24 proc. – „raczej tak”. Oznacza to, że w sumie ponad ¾ badanych przedsiębiorczyń w obecnie obowiązujących przepisach prawno-podatkowe widzi ograniczenie. Jedynie 14 proc. ankietowanych nie postrzega obecnych przepisów jako trudność.

– Wyniki przeprowadzonego przez nas badania wskazują, że co czwarta respondentka prowadząca firmę może liczyć na wsparcie finansowe ze strony bliskich. To budujące, choć jednocześnie aż 47 proc. ankietowanych przedsiębiorczyń nie ma szans na tego typu wsparcie. „Trudne czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą dobre czasy” – ta sentencja bardzo dobrze obrazuje współczesny wizerunek przedsiębiorczości Polek, które mimo trudności co roku przedstawiają nam swoje niezwykle ciekawe i innowacyjne projekty – dodaje Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku.

* W badaniu przeprowadzonym metodą CAWI w okresie 15.09-07.11.2023 roku wzięło udział 520 pełnoletnich kobiet. 27 proc. z nich pochodzi z miejscowości do 50 tys. mieszkańców, 27 proc. z miejscowości 50-500 tys.mieszkańców, a 47 proc. z miejscowości powyżej 500 tys. mieszkańców. 9 proc. respondentek ma 18-30 lat, 69 proc. 31-45 lat, 21 proc. jest w wieku 46-60 lat, a 1 proc. ma powyżej 60 lat. 1 proc. ankietowanych ma wykształcenie podstawowe lub zawodowe, 8 proc. – średnie, a 90 proc. wykształcenie wyższe.

Konkurs Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku nagradza polskie przedsiębiorczynie oraz liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności oraz włączania.
www.sukcespisanyszminka.pl
www.bizneswomanroku.pl

„Głos Mordoru” jest jednym z partnerów medialnych konkursu.

Dodaj komentarz